Kong Gorm den Gamle og Dronning Thyra

                    Gorm død vinteren 958-959 

Gorm den Gamle var muligvis søn af kong Hardeknud og tilhørte efter sagnet skjoldunge-ætten, der talte folk som Rolf Krake og vikingekongen Regnar Lodbrog. Gorm højsattes ved sin død i den endnu eksisterende gravhøj i Jelling, hvor hans søn Harald, rejste en runesten for ham og dronning Thyra.

ÆGTESKAB:  Dronning Thyra med tilnavnet Danebod, var ifølge Saxo datter af en engelsk konge. Hun er ligeledes gravsat i Jelling, hvor Gorm rejste en runesten for hende.

BØRN: 

1. Knud (Dane-Ast), dræbt, muligvis af pileskud, under svømmeleg, på et vikingetogt.
2. Harald Blåtand, senere konge.
3. Gunhild, født omkring år 900. Sandsynligvis gift med Erik Blodøkse i Norge. Ifølge overleveringen myrdet på sin bror, Haralds foranledning. 

Kong Harald I Blåtand
død ca. 986

Harald Blåtand var søn af Gorm den Gamle og dronning Thyra. Haralds fødselsår er ukendt, men det formodes at han døde i efteråret 986 på Jomsborg, som følge af et pileskud, der blev affyret af en tilhænger (Palnatoke?) af hans oprørske søn, Svend. Kong Harald blev sansynligvis bisat i Treenighedskirken i Roskilde, som han selv muligvis havde ladet påbegynde. På samme sted er domkirken nu opført.

1. ÆGTESKAB
Første gang gift med Gunhild. Slægtskabsforhold ukent.

2.ÆGTESKAB
Anden gang gift med Tove, datter af vendisk konge.

3.ÆGTESKAB
Tredje gang gift med Gyrith, søster til den svenske tronkræver, Styrbjørn.
(muligvis er Gunhild og Gyrith den samme person)

BØRN: 

1. Svend I  Tveskæg, senere konge
2. Hagen (Hakon), senere vikingehøvding
Ifølge Saxo var disse to børn af Harald og Gyrith
3. Thyra. (der i virkeligheden muligvis var datter af Svend I Tveskæg, vi ved det ikke med sikkerhed). Thyra blev først gift med Styrbjørn af Sverige, senere ægtede hun fyrst Boleslav af Venden. Endelig indgik hun tredie gang ægteskab med Olaf Trygvesøn i Norge. Hun døde den 18 september år 1000, kort tid efter at Olaf Trygvesøn var faldet i slaget ved Svold.
4. Gunhild, der blev gift med høvdingen Pallig i England. Hun blev, sammen med sin mand og børn, dræbt den 13 november 1002 under det blodige overfald på danskerne i England, kaldet "Danemordet" 

Kong Svend I Tveskæg
986-1014

Svend Tveskæg, søn af Harald Blåtand og måske dronning Gyrith eller Gundhild. Født omk. 960. Død 3 februar 1014 i Gainsborough iEnglandefter pludselig og kortvarig sygdom. Kong Svend Tveskæg blev først bisat i York og senere i Roskilde Domkirke.

1. ÆGTESKAB
1. gang gift med Gundhild af Venden, datter af den Polske hertug Miezszko. Svend forskød Gundhild, der gik i landflygtighed. Efter hans død vendte hun atter tilbage til Danmark i år 1014.

BØRN
1. Knud I, senere konge med tilnavnet "den Store"
2. Harald II, senere konge
3. Santslaue, senere nonne i England
4. Gyda, gift med Erik Jarl fra Norge, søn af Håkon Jarl.

2. ÆGTESKAB
2 gang gift med Sigrid Storråde, datter af den svenske vikingehøvding Skogul-Toste

BØRN
5. Estrid, skulle have været gift med Robert af Normandiet, der imidlertid vægrede sig. Gift med Ulf Jarl, formentlig statsholder i Danmark. Han blev dræbt i Roskilde i Hellig Trefoldighedskirkens kor i julen 1026. Deres søn var Svend Estridsøn. Estrid døde i høj alder, årstallet ukendt.
(det vides med nogenlunde sikkerhed, at kongen havde endnu flere døtre med kvinder, hvis navne imidlertid ikke kendes).

Kong Harald II
1014-1018

Harald II, ældste søn af Svend I Tveskæg og dronning Gundhild. Født ca.989. Død formentlig 1018, ugift og barnløs. Hans gravsted kendes ikke. 

Kong Knud I den Store
1018-1035

Knud I, næstældste søn af Svend  Tveskæg og dronning Gundhild. Født ca. 995. Død 12 november 1035 i Shaftesbury i Dorset, England, og begravet i domkirken i Winchester.

1 ELSKERINDE
Før Knud blev konge, havde han med sin frille Elgfy, som var datter af en engelsk høvding disse børn

BØRN
1. Harald (Harefod) født ca. 1015, konge af England 1035-40. Død ca. 1040.
2. Svend, født ca. 1016, konge af Norge ca. 1030-35 med moderen og Harald Jarl som formyndere. Fordrevet og død ca. 1035.

1. ÆGTESKAB
Kong Knud indgik i 1017 ægteskab med dronning Emma, født omkr. 987, enke efter  Ethelred den Rådvilde af England og datter af  Normandiets hertug, Richard I uden Frygt.

BØRN
3. Hardeknud, født 1018, senere konge af Danmark og England. Død 1042.
4. Gundhild, født 1019, gift juni 1036 med tysk tronfølger Henrik III. Død den 18. juli 1038

Kong Hardeknud
1035-1042

Hardeknud, søn af Knud den Store og dronning Emma. Født 1018. Død 8 juni 1042 af hjerteslag under en vens bryllup i London. Begravet i Winchester domkirke. Ugift og barnløs.

Kong Magnus den Gode
1042-1047

Søn af Olaf den Hellige af Norge og dennes frille Alfhild, født 1024, død ugift den 25 oktober 1047 efter et styrt fra sin hest i Alsted på Sjælland. Begravet i Nidaros (Trondheim)

BØRN.
1. Frilledatter Ragnhild, senere gift med Jarl Håkon Iversen

Kong Svend II Estridsen
1047-1074

Søn af Ulf Jarl og Svend Tveskægs datter Estrid, født ca. 1019. Død 28 april 1074 i Søderup i Sønderjylland. Gravsat i Trefoldighedskirken i Roskilde.

1.ÆGTESKAB
1.gang gift med dronning Gundhild, datter af Svend Jarl. Ægteskabet blev opløst efter kirkens krav, fordi han var hendes halvonkel.

BØRN
Svend, død som barn.

2.ÆGTESKAB
2. gang gift med dronning Gyde, hvis slægtskabsforhold er ukendte. Ingen børn.

3.ÆGTESKAB
3. gang gift med dronning Thora i 1068, enke efter Harald Hårderåde. Ingen børn.

4.ÆGTESKAB
4. gang gift med dronning Ellisif  (Elizsabeth) datter af den russiske storfyrste Jaroslaw der residerede i byen Kijev.

BØRN
Fødte formentlig sønnen Thorgils, senere russisk fyrste.
Oplysningerne om Svends ægteskaber er meget usikre. Med forskellige friller havde kong Svend følgende børn.
1. Harald (III Hen)
2. Knud (II den Hellige)
3. Oluf ( I Hunger)
4. Erik (I Ejegod)
5. Niels.
Disse fem blev alle konge af Danmark.
Endvidere sønnerne: 6. Bjørn, jarl i Sønderjylland, død ca. år 1100.  7. Knud Magnus, død på rejse til Rom, hvor han skulle salves som konge.  8. Svend, korsfarer, faldt i Lilleasien som deltager i 1. korstog i året 1097.  9. Thorgils, faldt i Venden. 10. Sigurd, faldt i Venden.  11. Benedikt, dræbt i Albanikirken i Odense sammen med Knud den Hellige i Året 1086.  12. Guttorm.  13. Ømund.  14. Ulf eller Ubbe, kongevalgt 1104, men afslog æren.  15. Svend, tronkræver, død 1104, far til Henrik Skadelår, farfar til prins Buris. 16. Ingrid, gift med kong Olaf Kyrre af Norge. 17. Gunhild, kaldet Helene. 18. Sigrid, gift med den vendiske fyrste Gotskalk.  19. Ragnhild. Der var formentlig et par frillebørn til, men deres navne kendes ikke. 

Kong Harald III Hen
1074-1080

Harald III Hen ( tilnavnet betyder blød slibesten), den ældste frillesøn af Svend Estridsen. Født ca. 1041. Død 17 april 1080. Sandsynligvis begravet i Skånes ældste stenkirke i Dalby.

ÆGTESKAB
Harald Hen blev formentlig gift med Margrethe, som muligvis var datter af Asbjørn Jarl ( en bror til Svend Estridsen og således kusine til Harald Hen). Ingen Børn.

Kong Knud II den Hellige
1080-1086

Knud den Hellige, frillesøn af Svend Estridsen, født omkring 1043. Død 10 juli 1086. Dræbt i St.Albani kirke i Odense. Efter sin død blev Knud helgenkåret i året 1101 af pave Urban II. Hans jordiske levninger blev hensat i St. Knuds kirke i Odense samme år.

ÆGTESKAB
Gift med dronning Edel (Adela), datter af greve Robert (Friser) af Flandern. Dronningen indgik efter Knuds død ægteskab med hertug Roger af Sicilien i 1092.

BØRN
1. Ingrid, gift med den svenske stormand Folke, og stammoder til Folkungerne.
2.Cecilie, gift med Erik Jarl af Gøtaland.
3. Karl den Danske, dræbt i Flandern 1127. Blev senere helgenkåret.

Kong Oluf I Hunger
1086-1095

Oluf I Hunger, frillesøn af Svend Estridsen. Født ca. 1052. Død 18 august 1095. Hans grav er ukendt.

ÆGTESKAB
Gift med dronning  Ingegerd, datter af Harald Hårderåde. Hun blev senere gift med kong Filip af Vestergotland. Ingen børn 

Kong Erik I Ejegod
1095-1103

Erik I Ejegod, frillesøn af Svend Estridsen, født omkring 1056 i Slangerup. Død af feber den 10 juli 1103 i Paphos på Cypern. Er begravet den.

ÆGTESKAB
Gift med Bodil, datter af Jarl Thrugot. Dronning Bodil døde på Oliebjerget i Palæstina og blev begravet i Josafats dal.

BØRN
1. Knud Lavard (tilnavnet betyder brødgiveren), født den 12 marts 1096, myrdet den 7 januar1131 i Haraldsted skov af kong Nils søn, Magnus, og hans mænd.
Med forskellige friller fik han disse børn 2. Harald Kesja, født omkring 1080. Rigsforstander under faderens pilgrimsfærd 1102-1104. Død 1135, dræbt af sin halvbror, Erik II Emune.  3. Benedict.  4. Erik II Emune.  5. Ragnhild, mor til Erik III Lam, gift med Hagen Sunnivasøn.

Kong Niels
1104-1134

Niels var Svend Estridsens yngste frillesøn. Født omkring 1064. Død 25 juni 1134 i Slesvig i nærheden af kongsgården i Torvestræde, myrdet af nogle af Knud Lavards gildebrødre. Begravet i Slesvig Domkirke.

1 ÆGTESKAB
1.gang gift med Magrethe Fredkulla, den meget populære datter af kong Inge af Sverige. Dronningen havde først været viet til den norske konge Magnus Barfod 1101. Hun indgik ægteskab med Niels efter Magnus død i 1103. Død før 1130. Gravsat i Roskilde.

BØRN
1. Inge, død som 15 årig, sparket ihjel af hest.
2. Magnus ( kaldet den stærke, målte 195 cm.), født ca. 1106. Konge af Vestergotland. Gift i Ribe med Richiza, datter af hertug Boleslav af Polen. Magnus faldt ved Fotevig den 4 juni 1134.

3. Ingertha ( frilledatter, halvsøster til brødrene), gift med Ubbe Jarl, en af Knud Lavards mordere.

2 ÆGTESKAB
2 gang gift med Ulfhild, enke efter kong Inge af Sverige. Forlod senere kong Niels for at gifte sig med kong Sverker I af Sverige. Ingen børn.

Kong Erik II Emune
1134-1137

Erik II Emune (tilnavnet betyder den mindeværdige), frillesøn af Erik Ejegod og en gift kvinde af meget jævn stand. Født omkring 1090. Død 18 september 1137. Myrdet af herremanden Sorteplov på Urnehoved Ting.

ELSKERINDE
Erik Emune levede i en årrække sammen med frillen Thunna.

BØRN
1. Svend III Grathe, født omkring 1127.

ÆGTESKAB
Gift med dronning Malmfred omkring 1132. Hun var datter af fyrst Mstislav (Harald) af Rusland og fyrstinde Kristine, en søster til Magrethe Fredkulla. En anden søster var gift med Knud Lavard.

 

Neden for ses samtlige Konger

I det Danske rige.

Gorm den Gamle

 

Valdemar III

Harald Blåtand

Valdemar Atterdag

Svend Tveskæg

Oluf III

Harald II

Margrethe I

Knud den Store

Erik af Pommern

Hardeknud

Christoffer af Bayern

Magnus den Gode

Christian I

Svend Estridsen

Hans

Harald Hen

 

Christian II

Knud den Hellige

 

Frederik I

Oluf Hunger

Christian III

Erik Ejegod

Frederik II

Niels

Christian IV

Erik Emune

Frederik III

Erik Lam

Christian V

Oluf II

Frederik IV

Svend Grathe

 

 

Christian VI

Knud III

Frederik V

Valdemar den Store

Christian VII

Knud IV

Frederik VI

Valdemar Sejr

Christian VIII

Erik Plovpenning

Frederik VII

Abel

Christian IX

Christoffer I

 

Frederik VIII

Erik Klipping

 

Christian X

Erik Menved

 

Frederik IX

Christoffer II